Menu openen

Uitbreiding van het netwerk in 2022

Geplaatst op: woensdag 26 januari 2022

Hoofdpijn Netwerk Noord kiest voor uitbreiding van het netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten in 2022.

 

Van de leden van het netwerk wordt verwacht dat zij:

-        Werken volgens het protocol/ richtlijn en de afspraken van het Hoofdpijn Netwerk

-        Minimaal 2 van de 3 plenaire bijeenkomsten aanwezig zijn

-        Een actieve inbreng hebben aan het netwerk

-        Helpen de fysiotherapie bij hoofdpijnpatienten te profileren conform het gedachtengoed van de stichting

-       Participeren in de patientenstroom van het netwerk

-      Bereid zijn mee te werken aan het verzamelen van data rondom de behandeling van hoofdpijnpatienten 

Inclusie criteria:

-     Masterclass " Hoofdpijn" van de SOMT of Fysiotherapie en hoofdpijn van de Hanzehogeschool Groningen

-     Werkzaam in Noord Nederland.

Procedure

Schriftelijke aanmelding voor 21 februari 2022 middels mail naar :

info@hoofdpijnnetwerknoord.nl

graag inclusief : motivatie, inbreng, ervaring, achtergrond

Het bestuur zal de (gespecialiseerde) fysiotherapeuten uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. We zijn op zoke naar een optimale dekking in de noordelijke provincies. BIj de selectie is, naast scholing en motivatie, geografische spreiding bepalend.

Over Hoofdpijn Netwerk Noord

Fysiotherapeuten en manueeltherapeuten gespecialiseerd in het behandelen van hoofdpijnklachten hebben hun krachten gebundeld binnen het Hoofdpijn Netwerk Noord. Zij werken nauw samen met het Hoofdpijncentrum van het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Laatste nieuws
Uitbreiding van het netwerk in 2022