Menu openen

Nieuws

JAN 9

Een nieuw jaar

De eerste dagen van het nieuwe jaar zitten er weer op. Voor het nieuwe jaar worden er weer nieuwe voornemens bedacht, vaak zijn deze gericht op voeding en beweging. Nu is bewegen voor migraine en hoofdpijnpatiënten erg belangrijk, maar niet altijd even makkelijk. Want hoe begin je nu en waar begin je mee. En is die fysieke activiteit geen trigger voor mijn migraine. Triggers zijn factoren die alleen of samen hoofdpijn uitlokken of verergeren bij mensen die daar al gevoelig voor zijn, zij zijn niet de oorzaak van de hoofdpijn. Veel voorkomende triggers zijn stress, hormonale veranderingen, voeding, vermoeidheid, te veel of te weinig slaap, (hoofd)houding of nekklachten. Als de migraine al zo veel energie kost, waar haal je dan de energie vandaan om te bewegen.

Dat bewegen goed is voor de mens dat weten wij allemaal, maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat beweging ook erg goed is voor mensen met migraine. Het kan klachten verlichten en ook helpen om minder frequent aanvallen te krijgen. Maar hoe begin je dan met bewegen? Dit is voor iedereen verschillend, het hangt allereerst af van de belastbaarheid. Daarnaast is het belangrijk om een vorm van bewegen te kiezen die men leuk vindt, op deze manier houd je het simpelweg langer vol. Het is mogelijk om zelf te starten met een hardloopschema, maar als dit te intensief is kan men denken aan een wandelschema. Ook yoga en fietsen blijken een goede vorm van sporten. Wil jij meer weten over bewegen en sporten met migraine neem dan contact op met één van onze fysiotherapeuten. Zij kunnen je adviseren en begeleiden naar een actievere leefstijl om het jaar goed te beginnen.

Bronnen:

https://migraineagain.com/headache-from-exercise/

NOV 4

Masterclass Hoofdpijn

Afgelopen zaterdag hadden de leden van Hoofdpijn Netwerk Noord weer een zeer inspirerende masterclass over hoofdpijn. Op deze dag werden de laatste nieuwe inzichten besproken en werd er aan de hand van casuïstiek gewerkt om samen te brainstormen en te sparren voor een onderzoeks- en behandelplan. Ook werd er aandacht besteed aan de praktische kant van ons vak. Middels onderzoeks- en behandeltechnieken te oefenen werden de puntjes weer op de i gezet om in de praktijk nog betere zorg te kunnen leveren. Ook werden er nieuwe technieken uitgeprobeerd bij elkaar, waar wij maandag weer mee aan de slag kunnen. Wij bedanken Andreas Amons en René Castien voor deze leuke en leerzame dag!

APR 26

Een blik in de wetenschap

Rene Castien en Willem de Hertogh zijn twee vooruitstrevende wetenschappers met een interesse in hoofdpijn. Begin dit jaar hebben zij een nieuw artikel geschreven over het verklaringsmechanisme van behandelmogelijkheden.

De meest voorkomende types hoofdpijn, spanningshoofdpijn en migraine, gaan vaak gepaard met nekpijn. Er is veel variatie in de behandelmogelijkheden voor mensen met hoofdpijn en nekpijn. Een aantal van deze behandelingen wordt ook door de behandelrichtlijnen van hoofdpijn geadviseerd zoals: zelf management, medicatie en niet medicamenteuze behandelingen. Onder de niet-medicamenteuze behandelingen valt onder andere fysiotherapie, dit is een frequent toegepaste behandeling voor hoofdpijn. De fysiotherapeutische behandeling is vooral gericht op de nek, maar het verklaringsmechanisme hiervan is nog onduidelijk. De recente kennis van neurowetenschappen verbetert de klinische redenering ten aanzien van de behandeling van de nek bij hoofdpijn. Deze informatie is van toegevoegde waarde om de het effect van behandeling van de nek, die invloed heeft op de hoofdpijn, te verklaren.

Ondanks de matige evidentie is fysiotherapie wereldwijd een alternatieve of aanvullende behandeling en wordt deze ook genoemd in verschillende klinische richtlijnen, waaronder The European Fedration of Neurological Societies. In de dagelijkse praktijk wordt vaak een combinatie van verschillende behandelingen gezien als een effectieve behandeling bij hoofdpijn. Het gaat dan om medicamenteus en niet medicamenteuze behandeling (educatie, fysiotherapie, oefeningen en biofeedback).

In dit onderzoek (review) geven de auteurs eerst een beschrijving over de neuroanatomie en de neurofysiologische bevindingen in experimentele studies van het trigemino cervicale complex (TCC). Daarna bespreken ze de neurofysiologische modellen die het samengaan van hoofdpijn en nekpijn verklaren, waaronder de uitstralende pijn en de verhoogde prikkelbaarheid. Daarnaast laten de auteurs zien wat de relatie is tussen een disfunctionerende nek en hoofdpijn en onderzoeken zij de mogelijkheid van het TCC om een pijnprikkel te versterken of te verzwakken. Uiteindelijk wordt er een beschrijving gegeven over de fysiotherapeutische behandeling bij hoofd- en nekpijn.

 

 

Dit onderzoek van Castien en de Hertogh verklaard met name dit model van het trigeminale cervicale complex (TCC). Er zijn verschillende modellen om de invloed van nek en hoofdpijn op elkaar te verklaren, maar de evidentie is matig. Recente studies  hebben dit als verklaringsmechanisme.

De nervus trigeminus (zenuw van het hoofd) bestaat uit 3 delen de n. mandibularis, n. maxillaris en n. opthalmicus. Afferente neuronen van de n. opthalmicus  gaan naar de achterhoorn van  de pars caudalis van het cervicotrigeminale complex (TCC) en dat is ook waar afferenten van C1-C2 naar toe gaan. Daar vandaan gaat het signaal over naar de tractus spinothalamicus en wordt doorgegeven aan de thalamus. Door een endogene oorzaak kan de supraspinale remming  op de PAG (periaquedactal grijs) verlaagd zijn waardoor hypersensitiviteit, allodynia en een verlaagde pijndrempel kan ontstaan.

Sensitisatie van het TCC  als gevolg van een continu verhoogde perifere somatische en vasculaire nociceptieve activiteit, een verminderde supraspinale remming of een combinatie van beide systemen kan hoofdpijn veroorzaken.

Myofasciale disfunctie van de hoog cervicale wervelkolom geeft afferentie op C1-C2 , dit kan worden gevoeld in het gebied van de n. opthalmicus maar dit kan ook visce versa het geval zijn. 

Triggerpoints of pijnlijke myofasciale structuren in en rond C1-C2 bij hoofdpijnpatiënten kunnen de oorzaak zijn van verhoogde sensitisatie. Behandeling hiervan heeft mogelijk een positief effect op hoofdpijn.

Behandeld advies: maak gebruik van de ICHD III voor het classificeren van hoofdpijn en onderzoek of cervicale myofasciale disfuncties mogelijk een rol spelen bij patiënten met migraine, TTH en cervicogene hoofdpijn. Er kan gebruik gemaakt worden pain threshold meters om de mechanische drukgevoeligheid te beoordelen.

Conclusie:
Pijn die als hoofdpijn wordt gevoeld kan veroorzaakt worden vanuit de nek, omdat de zenuwen die de pijn doorgeven op dezelfde plek in het ruggemerg samenkomen. Vanuit de hersenen bestaat een systeem die zorgt dat pijnprikkels niet altijd worden doorgegeven (supraspinale remming). Maar soms functioneert dit systeem niet goed, waardoor pijn te snel wordt doorgegeven en zelfs te gevoelig wordt gemaakt voor pijnsignalen. Hierdoor is de patient niet goed in staat om de pijn goed waar te nemen en wordt de pijn nog heftiger of uitgebreider dan deze oorspronkelijk was. Hierdoor kan een nekklacht hoofdpijn geven en hoofdpijn nekklachten.

 

Bron: A Neuroscience Perspective of Physical Treatment of Headache and Neck Pain van R. Castien en W. de Hertogh

FEB 20

Nieuwe leden!

Wij zijn blij met de komst van 6 nieuwe leden. Tijdens ons symposium was er de aankondiging van het uitbreiden van ons netwerk, waarop wij zeer enthousiaste brieven hebben mogen ontvangen. Wij zijn blij dat Albert van Kasteel,  Ans Eding, Eline Stegeman, Hendrik van der Velde, Susanne Grovers en Pim Zee ons netwerk komen versterken.

U kunt nu op 30 plekken terecht voor de behandeling van hoofdpijn, kijk op onze website voor een fysiotherapeut bij u in de buurt.

http://www.hoofdpijnnetwerknoord.nl/page/view/11/fysiotherapeuten

JAN 29

Interessante bijeenkomst over migraine!

Donderdag 17 januari organiseerde het hoofdpijn centrum van het Martini Ziekenhuis in samenwerking met de patientenvereniging ´Hoofdpijnnet´ een bijeenkomst voor mensen met migraine. De patientenvereniging Hoofdpijnnet organiseert dit jaar in samenwerking met verschillende ziekenhuizen door het hele land bijeenkomsten om meer aandacht te vragen voor migraine. Daarvoor hebben zij een campagne ontwikkeld, ‘Migraine is een hoofdzaak, zorg goed voor jezelf’.

Esther Visser van de patiëntenvereniging opende de avond met informatie over de vereniging en de noodzaak om aandacht te blijven besteden aan migraine en de impact die dat heeft op de kwaliteit van leven. Tijdens de avond werden drie workshops verzorgd, waarvan de deelnemers twee konden bijwonen.

  • Neuroloog Mariëlle Padberg en verpleegkundige Saskia Lange-Schipper verzorgden een workshop met informatie over medicatie.
  • Psycholoog  Manon Wolters en fysiotherapeut Tjerk Munsterman verzorgden een workshop over de mogelijkheden van mindfulness om impact en pijn rond migraine te beïnvloeden.
  • Psycholoog Coosje Hordijk en gedragstherapeutisch medewerker Tineke Danhof verzorgden een workshop waar in werd gegaan op de schuldgevoelens die kunnen ontstaan door migraine. Schuldgevoelens die ontstaan doordat mensen als gevolg van de migraine aanvallen afspraken niet kunnen nakomen en werkverzuim hebben.
     

De avond is goed bezocht en mensen waren actief betrokken bij de workshops. Er waren veel vragen over nieuwe medicatie en ook over de niet medicamenteuze behandelmogelijkheden. Het aantal aanvragen overtrof het aantal plaatsen voor de workshops. Uit alle telefoontjes en gesprekken met deelnemers blijkt dat er veel behoefte is aan goede informatie. Het hoofdpijn centrum van het Martini Ziekenhuis overweegt om nog een avond te organiseren voor alle enthousiaste mensen die nu niet geplaatst konden worden.  

Fysiotherapeuten en manueeltherapeuten gespecialiseerd in het behandelen van hoofdpijnklachten hebben hun krachten gebundeld binnen het Hoofdpijn Netwerk Noord. Zij werken nauw samen met het Hoofdpijncentrum van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Wij zijn dan ook vereerd dat één van onze therapeuten een bijdrage heeft geleverd aan deze bijeenkomst, bedankt!

OKT 23

Geslaagd symposium

Op 9 oktober 2018 heeft Hoofdpijn Netwerk Noord een symposium georganiseerd over de verschillende gezichten van hoofdpijn.

Het was een interessante en leerzame avond met zeer diverse presentaties, maar allen gericht op de verschillende aspecten van hoofdpijn.

Heleen Boven opende de avond om 19.00 uur en René Castien trapte de spits af met de eerste presentatie over de verklaring van de pathofysiologie van hoofdpijn. Hoe zat het ook al weer met de gatecontrol en hoe kunnen we hier invloed op uitoefenen met fysiotherapeutische behandeltechnieken.

Hedwig van der Meer gaf een lezing over orofaciale klachten en met name over de TMD klachten. Ze heeft ons meer verteld over de relatie tussen TMD en hoofdpijn, hoe je dat onderzoekt en waar je op aan kunt grijpen met de behandeling.

Tjerk Munsterman heeft een presentatie gegeven over de aerobe training voor hoofdpijnpatiënten. Er komt steeds meer wetenschappelijke informatie beschikbaar over de positieve invloed van aerobe training.

Drs. Coosje Hordijk, psycholoog in het Martini Ziekenhuis Groningen vertelde over de behandelmogelijkheden vanuit de psychologie. Zij benaderde de hoofdpijn vanuit de psychologie en gaf ons een kijkje in haar werkwijze.

En als laatste vertelde Michelle Koopman over de behandeling bij kinderen met hoofdpijn. Met een prachtig inspirerend verhaal bleef het publiek aandachtig op het puntje van de stoel luisteren naar de mogelijkheden bij kinderen.
Dankzij de sprekers konden wij een diversiteit aan presentaties aan jullie tonen met veel mogelijkheden voor in de praktijk.

Wij willen iedereen bedanken voor hun aanwezigheid en de sprekers bedanken voor hun leuke, leerzame en inspirerende presentaties.

Op 9 oktober 2018 heeft Hoofdpijn Netwerk Noord een symposium georganiseerd over de verschillende gezichten van hoofdpijn.

Het was een interessante en leerzame avond met zeer diverse presentaties, maar allen gericht op de verschillende aspecten van hoofdpijn.

Heleen Boven opende de avond om 19.00 uur en René Castien trapte de spits af met de eerste presentatie over de verklaring van de pathosfysiologie van hoofdpijn. Hoe zat het ook al weer met de gatecontrol en hoe kunnen we hier invloed op uitoefenen met fysiotherapeutische behandeltechnieken.

Hedwig van der Meer gaf een lezing over orofaciale klachten en met name over de TMD klachten. Ze heeft ons meer verteld over de relatie tussen TMD en hoofdpijn, hoe je dat nu onderzoekt en waar je op aan kunt grijpen met de behandeling.

Tjerk Munsterman heeft een presentatie gegeven over de aerobe training voor hoofdpijnpatiënten. Er komt steeds meer wetenschappelijke informatie beschikbaar over de positieve invloed van aerobe training.

Drs. Coosje Hordijk, psycholoog in het Martini Ziekenhuis Groningen vertelde over de behandelmogelijkheden vanuit de psychologie. Zij benaderde de hoofdpijn vanuit de psychologie en gaf ons een kijkje in haar werkwijze.

En als laatste vertelde Michelle Koopman over de behandeling bij kinderen met hoofdpijn. Met een prachtig inspirerend verhaal bleef het publiek aandachtig op het puntje van de stoel luisteren naar de mogelijkheden bij kinderen.
Dankzij de sprekers konden wij een diversiteit aan presentaties aan jullie tonen met veel mogelijkheden voor in de praktijk.

Wij willen iedereen bedanken voor hun aanwezigheid en de sprekers bedanken voor hun leuke, leerzame en inspirerende presentaties.

OKT 7

Abstract van Tjerk Munsterman

We kunnen nu echt de dagen aftellen tot het symposium. We hebben weer een abstract binnen gekregen om alvast met jullie te delen.

Aerobic exercise for relieving migraine burden door Tjerk Munsterman

Aerobe training (AE) wordt gezien als een zinvolle behandeling van migraine. Kan AE dienen als alternatief voor medicamenteuze behandeling of is het alleen een ondersteuning? En hoe effectief is AE? Hoewel AE effectief lijkt in de migraine behandeling is nog niet veel bekend over de juiste dosering en vorm van AE of voor wie AE ingezet kan worden. Wat weten we  over de werkingsmechanismen? Veel Patiënten zeggen dat inspannen migraine verergert en gaan activiteiten vermijden. Hoe verhoudt zich dat tot het aanbieden van AE. Hoe zorgen we dat migraine patienten meer gaan bewegen?

 

OKT 3

9 oktober symposium - 3 abstracts om u vast te inspireren!

Symposium "Hoofdpijn, er is echt wat aan te doen, de verschillende gezichten" op 9 oktober in het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Nog maar een week te gaan en dan is het zo ver. Een dag waar wij als leden van het Hoofdpijn Netwerk Noord naar uit kijken. Om u alvast verder warm te maken voor deze inspirerende avond hebben wij nog 2 abstracts over de lezingen.

Zien wij u ook op 9 oktober?

 

ABSTRACT VAN RENÉ CASTIEN

Lezing: Fysiotherapeutische behandeling bij hoofdpijn: hoe werkt het?

De door de International Headache Society geclassificeerde primaire vormen van hoofdpijn zoals spanningshoofdpijn en migraine komen vaak voor in combinatie met nekpijn. Voor de cervicogene hoofdpijn (een secundaire vorm van hoofdpijn) geldt dat nekpijn en functiebeperking van de nek criteria zijn om deze vorm van hoofdpijn als zodanig te classificeren. Om de relatie tussen hoofdpijn en nekpijn te begrijpen is kennis van de neurofysiologische achtergrond een vereiste. De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor deze relatie en wordt er langzamerhand meer duidelijk wat mogelijk de invloed is van de cervicale wervelkolom en supraspinale endogene pijninhiberende systemen bij het ontstaan, het onderhouden, maar ook het verminderen van hoofdpijn. Een van de redenen om de relatie tussen hoofdpijn en nekpijn als aangrijpingspunt voor behandeling verder te onderzoeken is dat medicamenteuze behandeling niet altijd effectief blijkt te zijn en er weerstand is bij patiënten om (dagelijks) medicatie hiervoor te nemen. In deze lezing wordt getracht een overzicht te geven van de huidige neurofysiologische verklaringsmodellen bij hoofdpijn. Daar zal naast de integratie en verwerking van afferentie ter hoogte van de nucleus caudalus nervus trigeminus pars spinalis de invloed van supraspinale pijninhiberende systemen (PAG en Rostro-Ventrale Medulla) een centrale rol innemen. Daarna zal kort worden ingegaan op de (on)mogelijkheden van fysiotherapeutisch interventies op deze pijninhiberende systemen en de behandeling van hoofdpijn.

Literatuur:

1. Treede R-D. Gain control mechanisms in the nociceptive system. Pain [Internet]. 2016;157(6):1199–204. Available from: http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00006396-201606000-00005

2. Sprenger C, Bingel U, Büchel C. Treating pain with pain: Supraspinal mechanisms of endogenous analgesia elicited by heterotopic noxious conditioning stimulation. Pain [Internet]. International Association for the Study of Pain; 2011;152(2):428–39. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.pain.2010.11.018

3. Watson DH, Drummond PD. Cervical referral of head pain in migraineurs: Effects on the nociceptive blink reflex. Headache. 2014;54(6):1035–45.

 

ABSTRACT VAN HEDWIG VAN DER MEER

Orofaciale stoornissen en hoofdpijn

Meer dan 50% van de volwassenen in Europa heeft hoofdpijn gehad in het afgelopen jaar, waarvan migraine en spanningshoofdpijn het meest voorkomen. Mensen met hoofdpijn hebben in 56% van de gevallen ook last van temporomandibulaire disfuncties (TMD). Andersom is de prevalentie ook hoog: zo’n driekwart van de personen met orofaciale klachten ervaart ook hoofdpijn. Ook hier zijn migraine en spanningshoofdpijn de meest voorkomende hoofdpijnsoorten. Een andere belangrijke hoofdpijn in deze populatie is secundaire hoofdpijn ten gevolgde van TMD.

Tijdens de lezing ‘orofaciale stoornissen en hoofdpijn’ wordt er kort in gegaan op de relatie tussen orofaciale klachten en diverse soorten hoofdpijn, hoe we de hoofdpijn

soorten kunnen onderscheiden met diagnostiek en hoe we onze behandeling in kunnen zetten als fysiotherapeut om deze populatie met de twee klachten het beste kunnen helpen.

 

ABSTRACT VAN MICHELLE KOOPMAN

Lezing: Hoofdpijn bij Kinderen.

Hoofdpijn komt relatief vaak voor als langdurige ziekte bij kinderen. Hoofdpijnklachten kunnen van grote invloed zijn op de kwaliteit van leven van een kind. Gevolgen van hoofdpijn kunnen zijn; schoolverzuim, slaapproblemen, ongunstige reactie op stress/spanning en sociale beperkingen. Bij volwassenen is het soms moeilijk hoofdpijn te herkennen, bij kinderen is dat nog lastiger. Kinderen die op jonge leeftijd hoofdpijn krijgen, kunnen immers nog niet zo goed aangeven wat er aan de hand is. Maar ook bij een wat ouder kind dat de klachten wel duidelijk omschrijft, is het lang niet altijd helder dat het om hoofdpijn gaat. Tevens kunnen de symptomen anders zijn dan bij volwassenen. Kortom, het classificeren van hoofdpijn, de voorgeschiedenis en de pijn bij kinderen is als zorgverlener lastig te doorgronden. Tevens kan bezorgdheid van de ouders over het kind met hoofdpijn een grote rol spelen waardoor het fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling bemoeilijkt kan worden. In deze lezing komt onder andere aanbod informatie over epidemiologische achtergronden van hoofdpijn bij kinderen, de classificatie van hoofdpijnklachten bij kinderen en een stukje over het (kinder) fysiotherapeutisch diagnostisch proces.

 

Literatuur:

* Hershey A. (2012). Pediatric Headache: Update on recent research. Headache. – Russo A., Bruno A., Trojsi F., Tessitore A., Tedeschi G. (2016). Lifestyle Factors and Migraine in Childhood. Curr Pain Headache Rep 20:9. – Stovner LJ, Andree C. (2010). Prevalence of headache in Europe: a review for the Eurolight project. J Headache Pain, 11, 289-299. - Genizi J., Srugo I., C Kerem N. (2016). Primary Headache in Children and Adolescents: From Pathophysiology to Diagnosis and Treatment. Journal of Headache & Pain Management, Vol.1. No2:11.

SEP 23

1e Abstract Symposium HNN 9 oktober

 

 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor het Symposium "Hoofdpijn, er is echt wat aan te doen, de verschillende gezichten" op 9 oktober in het Martini Ziekenhuis in Groningen.
Geef je snel op voor dit symposium door een mail te sturen naar info@hoofdpijnnetwerknoord.nl onder vermelding van uw naam, geboortedatum, adres, factuuradres en KNGF nummer. De inschrijving is definitief als de betaling is voldaan. 
Maximaal 100 deelnemers, plaatsing op volgorde van betaling. 


Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: 
Abstract van de bijdrage van Michelle Koopman tijdens het Symposium op 9 oktober.

Hoofdpijn bij Kinderen.

Hoofdpijn komt relatief vaak voor als langdurige ziekte bij kinderen. Hoofdpijnklachten kunnen van grote invloed zijn op de kwaliteit van leven van een kind. Gevolgen van hoofdpijn kunnen zijn; schoolverzuim, slaapproblemen, ongunstige reactie op stress/spanning en sociale beperkingen.
Bij volwassenen is het soms moeilijk hoofdpijn te herkennen, bij kinderen is dat nog lastiger. Kinderen die op jonge leeftijd hoofdpijn krijgen, kunnen immers nog niet zo goed aangeven wat er aan de hand is. Maar ook bij een wat ouder kind dat de klachten wel duidelijk omschrijft, is het lang niet altijd helder dat het om hoofdpijn gaat. Tevens kunnen de symptomen anders zijn dan bij volwassenen.
Kortom, het classificeren van hoofdpijn, de voorgeschiedenis en de pijn bij kinderen is als zorgverlener lastig te doorgronden. Tevens kan bezorgdheid van de ouders over het kind met hoofdpijn een grote rol spelen waardoor het fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling bemoeilijkt kan worden. 
In deze lezing komt onder andere aanbod informatie over epidemiologische achtergronden van hoofdpijn bij kinderen, de classificatie van hoofdpijnklachten bij kinderen en een stukje over het (kinder) fysiotherapeutisch diagnostisch proces. 

 

JUL 21

Symposium 9 oktober 2018

Op dinsdagavond 9 oktober 2018 organiseert Hoofdpijn Netwerk Noord in het Martini Ziekenhuis in Groningen een symposium voor fysiotherapeuten over hoofdpijn en de behandelmogelijkheden. Het symposium geeft u inzicht over hoofdpijn en de behandelmogelijkheden vanuit verschillende gezichtspunten.

Klik hier of op de afbeelding om het programma van deze interresante avond te bekijken en hoe u zich aan kunt melden.

JUN 17

Locus of control bij hoofdpijnpatiënten

De Headache-specifieke Locus of Control Scale (HSLC) van Martin en Holroyd is in de VS ontwikkeld met behulp van het raamwerk van de sociale leertheorie van Rotter. De originele Amerikaans-Engelse versie van de HSLC toonde veelbelovende psychometrische eigenschappen. De vragenlijst is nu ook naar het Nederlands vertaald en valide bevonden.

Spanningshoofdpijn en migraine hebben een grote impact op de patiënt en de samenleving. Locus of control is gerelateerd aan de gevolgen van hoofdpijn en chronische pijn. De mate van locus of control is de mate waarin patiënten de oorzaak bij zichzelf of juist buiten zichzelf zoekt, dit wil zeggen de mate waarin men denkt invloed te hebben op de hoofdpijn. Dit kan een belangrijk aspect zijn voor de therapie.

Middels onderstaande link is de vragenlijst te vinden.

(Bron: https://www.physicaltherapyscience.com/news/167/locus-of-control-in-patients-with-headache)

MEI 7

Symposium "Hoofdpijn er is echt wat aan te doen"

Symposium "Hoofdpijn er is echt wat aan te doen, de verschillende gezichten"

Op dinsdagavond 9 oktober 2018 organiseert Hoofdpijn Netwerk Noord een symposium voor huisartsen, specialisten en fysiotherapeuten over hoofdpijn en de behandelmogelijkheden.

Verdere informatie volgt nog, houdt de website in de gaten!!!

 

FEB 26

Prognostische factoren bij chronische hoofdpijn

In het wetenschappelijk tijdschrift van Neurology van de American Academy of Neurology stond een artikel over prognostische factoren bij chronische hoofdpijn. Medicatiemisbruik, slechte slaap, hoge stress, een lage zelfmanagement, depressie en angst lijken hierbij een negatieve prognose te geven. Daarentegen zijn een hoog verwachtingspatroon, beginleeftijd van hoofdpijn, de ernst van de hoofdpijn bij de eerste keer en werk mogelijk positieve voorspellers. Hieruit blijkt dat we de aandacht op het emotionele leven met een positief verwachtingspatroon en een goede leefstijl met gezond eten, bewegen en goede slaap niet mogen vergeten.

 

Bron: Hoofdzaken december 2017

FEB 21

Bijeenkomst Hoofdpijn Netwerk Noord

Afgelopen zaterdag zijn de fysiotherapeuten die aangesloten zijn bij het Hoofdpijn Netwerk Noord weer bij elkaar geweest in het Martini ziekenhuis om elkaar op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen met betrekkingen tot het behandelen van verschillende soorten hoofdpijn. Wist u, dat er aanwijzingen zijn dat conditionele trainingen migraine kan verbeteren? U heeft vast ons vorige bericht hierover gezien. Het laatste jaar komen hier steeds meer positieve berichten naar buiten in de wetenschappelijke wereld. Dit houden we nauwlettend in de gaten en mocht er in de toekomst een eenduidiger en onder een grotere populatie positieve tekenen zijn, dan gaan wij onze behandelingen daar op aanpassen.

Achter de schermen wordt er hard gewerkt om in oktober een symposium te organiseren voor professionals met als onderwerp de verschillende invalshoeken voor de benadering van hoofdpijn. Houd onze website in de gaten voor het programma.

Er is ook hard gewerkt aan een nieuwe informatiefolder voor patiënten, wie weet komt u deze de komende weken wel tegen bij uw huisarts, de specialist of bij de fysiotherapeut.

Daarnaast vertelde de kaakfysiotherapeut (orofaciaal fysiotherapeut) over de samenhang van kaakklachten en hoofdpijn. Het is mogelijk dat er een relatie is tussen kaakklachten en hoofdpijn, bijvoorbeeld bij klemmen of knarsen. Mocht u hier vragen over hebben neem dan gerust contact op met één van de aangesloten fysiotherapeuten die u terug kunt vinden op onze website.

 

FEB 15

Helpt aerobische training bij migraine?

Migraine en aerobische training

De leden van het Hoofdpijn Netwerk Noord behandelen patiënten met hoofdpijn op een geprotocolleerde, evidence-based wijze. Dit houdt in dat ze werken volgens vaste protocollen die zijn opgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor houden de leden van Hoofdpijn Netwerk Noord de wetenschap in de gaten om zo de beste fysiotherapeutische behandeling aan hoofdpijn patiënten te kunnen geven.

Op het moment wordt er wereldwijd door wetenschappers veel onderzoek gedaan naar de effecten van aerobische training op de hometrainer, loopband en crosstrainer bij migraine patiënten en bij migraine patiënten met daarnaast bestaande spanningshoofdpijn. We weten dat hoofdpijn een grote impact heeft op het dagelijks leven en dat men niet altijd de activiteiten kan ondernemen die men zou willen.
De eerste resultaten van de onderzoeken lijken positief op het verminderen van migraine klachten en de mogelijkheden om meer  of makkelijker activiteiten te kunnen ondernemen door de verminderde impact van spanningshoofdpijn en nekpijn. Daarnaast lijkt het dat aerobische training de frequentie van migraine, de pijnintensiteit en de duur van migraine kan verminderen. Op dit moment zijn het nog kleinschalige onderzoeken en zal er nog meer onderzoek naar moeten worden gedaan.

Hoofdpijn Netwerk Noord houdt de actuele stand van zaken in de gaten door op de hoogte te blijven van de uitgebrachte wetenschappelijke artikelen.

JAN 16

Symposium

In oktober 2018 organiseert Hoofdpijn Netwerk Noord een symposium voor professionals. Verdere informatie hierover wordt binnenkort bekend gemaakt op de website.

Op dit moment kunnen er geen nieuwe leden toe treden tot het netwerk. In de toekomst wordt er weer naar de mogelijkheden van uitbreiding gekeken en u kunt dit dan terug vinden op de website.

AUG 16

Chronische hoofdpijn? Misschien is fysiotherapie de oplossing

Interview met T. Munsterman (fysiotherapeut Martini Ziekenhuis Groningen en lid van het Hoofdpijn Netwerk Noord) en M. Padberg (neuroloog Martini Ziekenhuis Groningen, Hoofdpijncentrum)

http://rtvn.gr/Tie8

JUN 14

Aanmeldingsprocedure HNN

Vanaf nu kunt u zich aanmelden via onderstaande procedure, wij zien uw schirftelijke aanmelding graag tegemoet voor 26 juni.

aanmeldingsprocedure

JUN 7
MEI 21

24 mei - Kick-off Hoofdpijn Netwerk Noord

Hoofdpijn is een veel voorkomende klacht die een grote impact op het dagelijks functioneren kan hebben. Er komt steeds sterker bewijs dat een specifieke fysiotherapeutische behandeling hoofdpijnklachten kan helpen verminderen.

Voor het optimaliseren van de fysiotherapeutische zorg dicht bij de patiënt, is er behoefte aan een kwaliteitsnetwerk.
Het Hoofdpijn Netwerk Noord bestaat uit een groep fysiotherapeuten en manueel therapeuten uit de 1e en 2elijn die samenwerken met de hoofdpijnpoli van het Martini ziekenhuis en huisartsen uit de regio. Zij behandelen patiënten met hoofdpijn op een geprotocolleerde, evidence based wijze. Een actieve aanpak waarbij de spierfunctie en de houding essentieel zijn.
Het Hoofdpijn Netwerk Noord wil een platform zijn waar, door het delen van kennis, organiseren van scholing en samenwerking, de kwaliteit van de behandeling van hoofdpijnpatiënten verder verbeterd wordt.

Ben jij een zorgprofessional die affiniteit met hoofdpijnproblematiek heeft en ben je geïnteresseerd in het Hoofdpijn Netwerk Noord, kom dan 24 mei 2016 naar de ‘Kick-Off’.

De avond wordt gevuld met interessante sprekers met lezingen over de behandeling van hoofdpijn. Daarnaast wordt ingegaan op de activiteiten van het netwerk en is er tijd om kennis te maken met de leden.

Datum: 24 mei 2016
Tijd: 19.00 - 22.00 uur
Locatie: Martiniziekenhuis Groningen
Kosten: 25 euro
Deelnemers: Ruimte voor maximaal 100 personen

 

Houd onze website in de gaten voor toekomstige ontwikkelingen!

Over Hoofdpijn Netwerk Noord

Fysiotherapeuten en manueeltherapeuten gespecialiseerd in het behandelen van hoofdpijnklachten hebben hun krachten gebundeld binnen het Hoofdpijn Netwerk Noord. Zij werken nauw samen met het Hoofdpijncentrum van het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Laatste nieuws
Een nieuw jaar