Menu openen

9 oktober symposium - 3 abstracts om u vast te inspireren!

Geplaatst op: woensdag 3 oktober 2018

Symposium "Hoofdpijn, er is echt wat aan te doen, de verschillende gezichten" op 9 oktober in het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Nog maar een week te gaan en dan is het zo ver. Een dag waar wij als leden van het Hoofdpijn Netwerk Noord naar uit kijken. Om u alvast verder warm te maken voor deze inspirerende avond hebben wij nog 2 abstracts over de lezingen.

Zien wij u ook op 9 oktober?

 

ABSTRACT VAN RENÉ CASTIEN

Lezing: Fysiotherapeutische behandeling bij hoofdpijn: hoe werkt het?

De door de International Headache Society geclassificeerde primaire vormen van hoofdpijn zoals spanningshoofdpijn en migraine komen vaak voor in combinatie met nekpijn. Voor de cervicogene hoofdpijn (een secundaire vorm van hoofdpijn) geldt dat nekpijn en functiebeperking van de nek criteria zijn om deze vorm van hoofdpijn als zodanig te classificeren. Om de relatie tussen hoofdpijn en nekpijn te begrijpen is kennis van de neurofysiologische achtergrond een vereiste. De laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor deze relatie en wordt er langzamerhand meer duidelijk wat mogelijk de invloed is van de cervicale wervelkolom en supraspinale endogene pijninhiberende systemen bij het ontstaan, het onderhouden, maar ook het verminderen van hoofdpijn. Een van de redenen om de relatie tussen hoofdpijn en nekpijn als aangrijpingspunt voor behandeling verder te onderzoeken is dat medicamenteuze behandeling niet altijd effectief blijkt te zijn en er weerstand is bij patiënten om (dagelijks) medicatie hiervoor te nemen. In deze lezing wordt getracht een overzicht te geven van de huidige neurofysiologische verklaringsmodellen bij hoofdpijn. Daar zal naast de integratie en verwerking van afferentie ter hoogte van de nucleus caudalus nervus trigeminus pars spinalis de invloed van supraspinale pijninhiberende systemen (PAG en Rostro-Ventrale Medulla) een centrale rol innemen. Daarna zal kort worden ingegaan op de (on)mogelijkheden van fysiotherapeutisch interventies op deze pijninhiberende systemen en de behandeling van hoofdpijn.

Literatuur:

1. Treede R-D. Gain control mechanisms in the nociceptive system. Pain [Internet]. 2016;157(6):1199–204. Available from: http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00006396-201606000-00005

2. Sprenger C, Bingel U, Büchel C. Treating pain with pain: Supraspinal mechanisms of endogenous analgesia elicited by heterotopic noxious conditioning stimulation. Pain [Internet]. International Association for the Study of Pain; 2011;152(2):428–39. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.pain.2010.11.018

3. Watson DH, Drummond PD. Cervical referral of head pain in migraineurs: Effects on the nociceptive blink reflex. Headache. 2014;54(6):1035–45.

 

ABSTRACT VAN HEDWIG VAN DER MEER

Orofaciale stoornissen en hoofdpijn

Meer dan 50% van de volwassenen in Europa heeft hoofdpijn gehad in het afgelopen jaar, waarvan migraine en spanningshoofdpijn het meest voorkomen. Mensen met hoofdpijn hebben in 56% van de gevallen ook last van temporomandibulaire disfuncties (TMD). Andersom is de prevalentie ook hoog: zo’n driekwart van de personen met orofaciale klachten ervaart ook hoofdpijn. Ook hier zijn migraine en spanningshoofdpijn de meest voorkomende hoofdpijnsoorten. Een andere belangrijke hoofdpijn in deze populatie is secundaire hoofdpijn ten gevolgde van TMD.

Tijdens de lezing ‘orofaciale stoornissen en hoofdpijn’ wordt er kort in gegaan op de relatie tussen orofaciale klachten en diverse soorten hoofdpijn, hoe we de hoofdpijn

soorten kunnen onderscheiden met diagnostiek en hoe we onze behandeling in kunnen zetten als fysiotherapeut om deze populatie met de twee klachten het beste kunnen helpen.

 

ABSTRACT VAN MICHELLE KOOPMAN

Lezing: Hoofdpijn bij Kinderen.

Hoofdpijn komt relatief vaak voor als langdurige ziekte bij kinderen. Hoofdpijnklachten kunnen van grote invloed zijn op de kwaliteit van leven van een kind. Gevolgen van hoofdpijn kunnen zijn; schoolverzuim, slaapproblemen, ongunstige reactie op stress/spanning en sociale beperkingen. Bij volwassenen is het soms moeilijk hoofdpijn te herkennen, bij kinderen is dat nog lastiger. Kinderen die op jonge leeftijd hoofdpijn krijgen, kunnen immers nog niet zo goed aangeven wat er aan de hand is. Maar ook bij een wat ouder kind dat de klachten wel duidelijk omschrijft, is het lang niet altijd helder dat het om hoofdpijn gaat. Tevens kunnen de symptomen anders zijn dan bij volwassenen. Kortom, het classificeren van hoofdpijn, de voorgeschiedenis en de pijn bij kinderen is als zorgverlener lastig te doorgronden. Tevens kan bezorgdheid van de ouders over het kind met hoofdpijn een grote rol spelen waardoor het fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling bemoeilijkt kan worden. In deze lezing komt onder andere aanbod informatie over epidemiologische achtergronden van hoofdpijn bij kinderen, de classificatie van hoofdpijnklachten bij kinderen en een stukje over het (kinder) fysiotherapeutisch diagnostisch proces.

 

Literatuur:

* Hershey A. (2012). Pediatric Headache: Update on recent research. Headache. – Russo A., Bruno A., Trojsi F., Tessitore A., Tedeschi G. (2016). Lifestyle Factors and Migraine in Childhood. Curr Pain Headache Rep 20:9. – Stovner LJ, Andree C. (2010). Prevalence of headache in Europe: a review for the Eurolight project. J Headache Pain, 11, 289-299. - Genizi J., Srugo I., C Kerem N. (2016). Primary Headache in Children and Adolescents: From Pathophysiology to Diagnosis and Treatment. Journal of Headache & Pain Management, Vol.1. No2:11.

Over Hoofdpijn Netwerk Noord

Fysiotherapeuten en manueeltherapeuten gespecialiseerd in het behandelen van hoofdpijnklachten hebben hun krachten gebundeld binnen het Hoofdpijn Netwerk Noord. Zij werken nauw samen met het Hoofdpijncentrum van het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Laatste nieuws
Een nieuw jaar