Menu openen

Aanmelden voor Hoofdpijn Netwerk Noord 2019

Geplaatst op: woensdag 10 oktober 2018

 

Het bestuur heeft er voor gekozen het Netwerk in 2019 uit te breiden met 10 (gespecialiseerde) fysiotherapeuten. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden.

 

Van leden van het Hoofdpijn netwerk wordt verwacht dat zij:

• Werken volgens het protocol/richtlijn en de afspraken van het Hoofdpijn Netwerk

• Minimaal 2 van de drie plenaire bijeenkomsten aanwezig zijn

• Een actieve inbreng hebben aan het netwerk

• Helpen de fysiotherapie bij hoofdpijn patiënten te profileren conform het gedachtegoed van de stichting

• Participeren in de patiëntenstroom van het netwerk

• Bereid zijn mee te werken aan het verzamelen van data rondom de behandeling van hoofdpijn patiënten

 

Inclusie criteria:

• Masterclass hoofdpijn van de SOMT Rene Castien en Andreas Amons of

Fysiotherapie en Hoofdpijn van de Hanzehogeschool Groningen.

• Werkzaam in Noord Nederland

 

Kosten:

De financiële bijdrage voor 2019 is gesteld op 150 euro.

 

Procedure:

Schriftelijke aanmelding voor 03 november 2018 middels een mail naar; info@hoofdpijnnetwerknoord.nl.

 

Hierin vermelden;

Motivatie inbreng, ervaring, achtergrond, voldoet aan de inclusie criteria.

Het bestuur zal de (gespecialiseerde) fysiotherapeuten uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Bij de selectie is, naast scholing en motivatie, met name de geografische spreiding bepalend. Het streven is de kennismakingsgesprekken voor 01 januari 2019 te hebben afgerond.

 

Over Hoofdpijn Netwerk Noord

Fysiotherapeuten en manueeltherapeuten gespecialiseerd in het behandelen van hoofdpijnklachten hebben hun krachten gebundeld binnen het Hoofdpijn Netwerk Noord. Zij werken nauw samen met het Hoofdpijncentrum van het Martini Ziekenhuis in Groningen.

Laatste nieuws
Een nieuw jaar